Studio Ralf Gloudemans, specializes in mixed reality design and crafts. with the aim to combine the artistry of physical and digital crafts and tools, resulting in unique outcomes that blur the line between the digital and physical worlds. Creating a physical-based outcome with a digital soul.
Using mixed reality, objects are sculpted that transcend traditional boundaries. Starting from the interpretation of what an object could look like when taken over by a digital tidal wave, exploring the infinite possibilities that the digital realm offers. While embracing the fluidity and boundless potential of this creative process, allowing the digital world to inform and inspire our physical creations.
At Studio Ralf Gloudemans, the focus is on excavating and revealing the remarkable interplay between the physical and digital aspects of creation. Driven by a passion for uncovering the hidden potential of mixed reality design and craftsmanship.

 

Studio Ralf Gloudemans is gespecialiseerd in mixed reality design en ambacht. Het doel is om de mogelijkheden van fysieke en digitale ambachten en gereedschappen te combineren, wat resulteert in unieke resultaten die de grens tussen de digitale en fysieke wereld doen vervagen. Dit uit zich in een fysiek object met een digitale ziel.
Met behulp van mixed reality worden objecten gevormd die traditionele grenzen overstijgen. Het begint met het interpreteren van hoe een object eruit zou kunnen zien wanneer het wordt beïnvloed door een digitale vloedgolf, waarbij de oneindige mogelijkheden van het digitale rijk worden verkend. Tijdens dit creatieve proces wordt de vloeibaarheid en grenzeloze potentie omarmd, wat zorgt voor continue inspiratie door de digitale wereld bij het vormgeven van fysieke creaties.
Bij Studio Ralf Gloudemans ligt de focus op het blootleggen en onthullen van het opmerkelijke samenspel tussen de fysieke en digitale aspecten van creatie. Gedreven door een passie om het verborgen potentieel van mixed reality design en vakmanschap te ontdekken.

 
 
 
E-mailen
Instagram