HANDMADE? 

Combining craft and digital tools with the aim of diluting the dividing line between digital and physical. Immersed in a fully digital environment, an object is sculpted. Starting from the interpretation of what a physical object might look like when taken over by a digital tidal wave. In which the digital realm and the infinite possibilities are included in the forming process. From these possibilities, the translation to the physical world is made taking into account the digital origins of the model. Thus creating a physical object that appears to come straight from the screen. The installation presents these two realities as a speculative archaeological site. where physical and digital both have been excavated and exposed.


Het combineren van vakmanschap en digitale tools met als doel de scheidslijn tussen digitaal en fysiek te vervagen. Ondergedompeld in een volledig digitale omgeving wordt een object gebeeldhouwd. Vertrekkend vanuit de interpretatie van hoe een fysiek object eruit zou kunnen zien wanneer het wordt overgenomen door een digitale golf. Waarin het digitale domein en de oneindige mogelijkheden worden meegenomen in het vormingsproces. Vanuit deze mogelijkheden wordt de vertaling naar de fysieke wereld gemaakt, rekening houdend met de digitale oorsprong van het model. Hierdoor ontstaat een fysiek object dat rechtstreeks uit het scherm lijkt te komen. De installatie presenteert deze twee realiteiten als een speculatieve archeologische site, waar zowel het fysieke als het digitale zijn opgegraven en tentoongesteld.

 

HANDMADE Vase
HANDMADE Vase
HANDMADE digital world
HANDMADE digital world
 
 
 
E-mailen
Instagram