METAmorphic

Exploring the synergy of human and computerised thought processes in sculptural design.

METAmorphic explores the interplay between human intuition and computerized capabilities in the creation of sculptural pieces. The project values technology as a maker in its own right and celebrates the synergy between these makers. It seeks a balance in the collaboration between human and computerized thought processes, while relying on their respective strengths within the process of making.

Throughout the project, there has been a back-and-forth between different processes. The initial organic shapes of the sculptures were formed by hand as a digital mass in a virtual environment. This process was fully guided by the intuition of the human maker, as if sculpting clay. The maker added, took away, and reshaped the digital mass out of an urge to create.
A series of computerised digital translations followed, each leaving its own mark on the sculpture. Which was then interpreted by computer-aided manufacturing (CAM) software, that calculated the cutting path for a robotic router with its own set of rules and capabilities. Finally, the sculpture was carved out in the physical world as a result of the fusion of makers, each with their own specialties and interpretations of what the form needed.

METAmorphic invites viewers to explore the dynamic interplay between human and machine, reshaping our understanding of what it means to be a sculptor in the digital age. It demonstrates the potential for technology to enhance human creativity and the value of collaboration between different modes of thinking in the pursuit of artistic expression.


Het verkennen van de synergie tussen menselijke en geautomatiseerde denkprocessen in sculpturaal ontwerp.

METAmorphic onderzoekt de wisselwerking tussen menselijke intuïtie en geautomatiseerde mogelijkheden bij het creëren van sculpturale stukken. Het project waardeert technologie als een maker op zich en viert de synergie tussen deze makers. Het streeft naar een balans in de samenwerking tussen menselijke en geautomatiseerde denkprocessen, waarbij wordt vertrouwd op hun respectieve sterke punten binnen het maakproces.

Gedurende het project is er sprake geweest van een heen en weer tussen verschillende processen. De oorspronkelijke organische vormen van de sculpturen werden met de hand gevormd als een digitale massa in een virtuele omgeving. Dit proces werd volledig geleid door de intuïtie van de menselijke maker, alsof hij klei boetseerde. De maker voegde toe, nam weg en herschikte de digitale massa uit een drang om te creëren.
Er volgde een reeks geautomatiseerde digitale vertalingen, waarbij elke vertaling zijn eigen stempel op het beeld achterliet. Dit werd vervolgens geïnterpreteerd door computerondersteunde fabricagesoftware (CAM), die het snijpad berekende voor een robotrouter met zijn eigen set regels en mogelijkheden. Uiteindelijk werd het beeldhouwwerk uitgesneden in de fysieke wereld als resultaat van de samensmelting van makers, elk met hun eigen specialiteiten en interpretaties van wat de vorm nodig had.

METAmorphic nodigt kijkers uit om de dynamische wisselwerking tussen mens en machine te verkennen, waarbij onze kijk op wat het betekent om een beeldhouwer te zijn in het digitale tijdperk wordt hervormd. Het toont het potentieel van technologie om menselijke creativiteit te verbeteren en de waarde van samenwerking tussen verschillende denkwijzen bij het streven naar artistieke expressie.



METAmorphic Render
METAmorphic Render
METAmorphic collection
METAmorphic collection

 

 
 
 
E-mailen
Instagram