Structured grid

A collection of handmade vases that have been constructed from slab clay. Each vase has been designed using a 2D grid with consistent rules applied to each piece. This ensures that each vase has a unique, yet cohesive look. The slabs are assembled while still partially wet, allowing the clay to create its own curvature in the objects. This means that each vase has a unique and organic shape that cannot be replicated. In addition, the carving process adds an extra layer of texture and visual interest to the finished pieces. Resulting in intricate design that adds to the overall aesthetic of the vase. Finally, after carving, the grid is hand-drawn back onto the finished piece before glazing. This all gives the vases a handmade touch that sets them apart from mass-produced ceramics. The grid is a unique and distinguishing feature of this collection, and it adds an element of visual interest and depth to the overall design.


Een collectie handgemaakte vazen die zijn gemaakt van plakken klei. Elke vaas is ontworpen met behulp van een 2D-rooster waarop consistente regels zijn toegepast. Dit zorgt ervoor dat elke vaas er uniek uitziet, maar toch een samenhangende uitstraling heeft. De platen worden samengevoegd terwijl ze nog gedeeltelijk nat zijn, waardoor de klei zijn eigen kromming in de objecten kan creëren. Dit betekent dat elke vaas een unieke en organische vorm heeft die niet kan worden gereproduceerd. Bovendien voegt het snijproces een extra laag textuur en visuele interesse toe aan de afgewerkte stukken. Dit resulteert in een complex ontwerp dat bijdraagt aan de algehele esthetiek van de vaas. Ten slotte wordt na het snijden het rooster met de hand teruggetekend op het afgewerkte stuk voordat het wordt geglazuurd. Dit geeft de vazen een handgemaakte uitstraling die ze onderscheidt van massa-geproduceerde keramiek. Het rooster is een uniek en onderscheidend kenmerk van deze collectie en voegt een element van visuele interesse en diepte toe aan het algehele ontwerp.

 

Structured grid collection
Structured grid collection
 
 
 
E-mailen
Instagram